missie, visie & NTB locatie

onze missie

De missie van de Vereniging is het geven van Nederlands onderwijs aan leerlingen in de leeftijd 4 t/m 18 jaar met een Nederlandstalige achtergrond die woonachtig zijn in Athene en omstreken, gericht op een eventuele terugkeer van leerlingen naar Nederland of Vlaanderen en instroom in het onderwijs aldaar. Daarbij staat de ontwikkeling van de leerling op het niveau zoals dat in Nederland en Vlaanderen vereist is voorop. De Vereniging staat voor kwalitatief uitstekend, zo toegankelijk mogelijk onderwijs voor alle leerlingen die binnen de doelgroep vallen.

onze visie

De Vereniging wil nadrukkelijker uitgroeien tot een Vereniging waar elke leerling het maximale uit zijn/haar capaciteiten kan halen en waar een ieder die bij de Vereniging betrokken is zich thuis voelt, zowel voor wat betreft het algemene klimaat als voor de positie die zij/hij binnen de vereniging heeft.

NTC locatie

De Lage Landen is een zgn Nederlandse Taal en Cultuur locatie (NTC). Op een NTC locatie krijgen leerlingen een aantal uren per week les in de Nederlandse taal en cultuur. Zij volgen dit onderwijs als aanvulling op of onderdeel van het lokale of internationale onderwijs. Dit aanvullende onderwijs is bij de Vereniging voor kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs.
Het NTC-onderwijs is bedoeld om een achterstand in de moedertaal te voorkomen en de instroom in het Nederlands onderwijs bij een eventuele terugkeer te vergemakkelijken. De lessen in Nederlandse taal en cultuur worden gemiddeld drie uur per week gedoceerd.
De Vereniging geeft ongeveer tweeënhalf uur taalonderwijs en een half uur cultuuronderwijs per week, terwijl ons streven is om de leerlingen twee jaar aardrijkskunde en twee jaar geschiedenis te geven.
Cultuuronderwijs omvat eigenlijk alle aspecten van het Nederlander zijn: naast geschiedenis en topografie, ook gebruiken, gewoonten en feestdagen/festiviteiten, zoals Koningsdag, de Kinderboekenweek en Sinterklaas.