nieuws…

CNaVT examens 2023

Afhankelijk van de verkiezingen zullen de CNaVT-examens op onze school
afgenomen worden tijdens het weekend van 6 en 7 mei, zoniet tijdens
het weekend van 13 en 14 mei. Zodra de datum bepaald is wordt U
hier ingelicht. Inschrijven kan van 15 februari tot en met 15 maart.

IMPORTANT:
We recommend to register for the exams as early as possible, starting from February 15th,
on the site https://taalunie.enetassess.com/Login.aspx .
A full manual describing the registration procedure is available in PDF format: https://cnavt.org/assets/1935.
Note: for candidates studying at the Lage Landen, the Lage Landen “institution code” must be filled in. Do not proceed
with registration before we send you the institution code.

BELANGRIJK:
We raden aan om Uw kinderen zo vroeg mogelijk in te schrijven,
op de site https://taalunie.enetassess.com/Login.aspx .
Er is een volledige handleiding voor kandidaten beschikbaar in PDF formaat: https://cnavt.org/assets/1934.
Let op: voor de kandidaten die bij de Lage Landen studeren moet de “instellingscode” ingevuld worden. Ga niet verder
met registratie vóór we U de instellingscode hebben opgestuurd.

Go to Top