kosten

Met de contributie worden alle noodzakelijke voorzieningen die met het lesgeven te maken hebben betaald (huur, materiaal, salarissen).

De contributie is 620 euro voor één kind, voor twee kinderen 1.200 euro en drie kinderen betalen 1.740 euro per jaar. Het is een jaarbedrag dat gedeeld wordt door 10 zodat we spreken van een maandelijkse bijdrage van €62, €120 of €174 euro.

Voor het jaar 2018-2019 gelden voor het primair als voor het voorgezet onderwijs de volgende bedragen per kind:

kosten per jaar kosten per maand
voor 1 kind €620 €62
voor 2 kinderen €1.200 €120
voor 3 kinderen €1.740 €174